Seminariet syftar till att med en vetenskaplig grund nyansera diskussionen om dressyrmetoder, inlärning och hunduppfostran.

Under kvällen varvas korta föreläsningar med en avslutande diskussion.

Följande ämnen kommer att tas upp:
  • Hundträning och vetenskap – Hur har de med varandra att göra? Kan man säga att en träningsmetod är vetenskapligt baserad? Hur väl är träningsmetoderna förankrade i modern forskning om inlärningsteori och etologi?
  • Att använda bestraffning och belöning vid hundträning – Vad är sant och vad är falskt? Vad är rätt och fel?
  • Fostran och inlärning av moment – Är det någon skillnad?
  • Vargen och hunden – Vad är sant och vad är falskt? Hur påverkar det hundträning och hundhållning?
  • Dominans och ledarskap – Vad är vad och hur påverkar det hundhållning och hundträning?
Föredragshållarna Tobias Gustavsson och Jens Karlsson är verksamma inom varg- och hundforskningen vid Grimsö Forskningsstation, SLU

21 februari kl 18-21 Sparbanksbörsen, Vallgatan 43, Fjugesta. Pris 150 kr

Anmäl dig här!