På den här kursen lägger vi grunden för ett framgångsrikt tränande och tävlande. Den passar både för valpar och vuxna hundar som vill komma igång med lydnad, bruks, agility eller freestyle. Den passar också för dig som har börjat tävla, men känner att det brister i grunderna. Vi rekommenderar alla att ta den här kursen innan du anmäler dig till en av de andra tävlingsinriktade kurserna, på så sätt får du mer ut av de specialiserade kurserna senare och lägger en bra grund. På kursen lägger vi vikt vid:
  • Belöningar
  • Lek på rätt sätt
  • Kontroll och störningssäkerhet
  • Shaping/få fram nya beteenden
  • Rätt attityd för träning (engagerad, lagom aktiv, tyst)
  • BurlekarHelgkurs den 8-9 oktober klockan 10-17 lördag och 9-16 på söndagen. Pris 2500 SEK inkl moms.


Anmäl dig här!